شما چه فکری میکنید؟

...

شما چه فکری میکنید؟

/ 3 نظر / 17 بازدید
گلی

سلام. بردیا جان من فکرمی کنم توخیلی بدجنسی که این فکرارو میکنی[عصبانی] بااین عکساآدم می ترسه نکنه همه مردا مثل هم باشن[ناراحت] شایدم باشن[سوال]